Protikuřácký zákon

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 30. květen jako den Posledního típnutí. Ve středu 31. května, symbolicky ve Světový den bez tabáku, totiž vstoupil v účinnost nový tzv. „protikuřácký“ zákon (zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek). Současně s tím ministerstvo spustilo několikaměsíční kampaň, během níž seznamuje veřejnost i média s pozitivními dopady nové právní úpravy a zároveň upozorňuje na rizika spojená s kouřením.

Celá kampaň odstartovala 30. května před budovou Ministerstva zdravotnictví na Palackého náměstí. „Čísla za Českou republiku týkající se kouření jsou alarmující – zhruba tři čtvrtiny současných kuřáků začaly s kouřením už před 18. rokem života. Přibližně 13 procent žen kouří v průběhu celého těhotenství,“ přibližuje situaci PhDr. Ladislav Csemy z Národního ústavu duševního zdraví.

„Prostřednictvím kampaně chceme veřejnosti zdůraznit a opakovaně připomínat škodlivé dopady kouření na zdraví. Jedním z našich cílů je chránit zejména zástupce mladé generace před tím, aby s kouřením vůbec začínali. Je potřeba, aby lidé vnímali, že normální je nekouřit, neopíjet se, normální je neničit si zdraví návykovými látkami,“ vysvětluje náměstkyně zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.O NOVÉM PROTIKUŘÁCKÉM ZÁKONU (č. 65/2017 Sb.)

Letošní Světový den bez tabáku, který se slaví 31. května, byl pro Českou republiku tak trochu mimořádný. Právě k tomuto datu totiž vstoupil v účinnost tzv. nový protikuřácký zákon. Zařadili jsme se tak mezi početnou skupinu států v rámci Evropy, které posílily ochranu před tabákovým kouřem v restauracích a barech.

Každý z nás někdy slyšel o „protikuřáckém“ zákonu. Klíčová právní úprava v oblasti veřejného zdraví se však zdaleka netýká pouze tabáku a kouření. Celý název nového zákona zní: „zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“ a podobně jako jeho „předchůdce“ (zákon č. 379/2005 Sb.) se vztahuje nejen na téma omezení kouření na veřejných místech a dostupnosti tabákových výrobků, ale i na omezení dostupnosti alkoholických nápojů či organizaci protidrogové politiky atp.

Kouří i teenageři

„Na prvním místě je zdraví občanů, a to je také priorita, kterou musí mít stanovenou stát. Čísla hovoří jasně a bohužel nejsou dobrou devízou České republiky. Na nemoci způsobené kouřením u nás ročně umírá 18 tisíc lidí, na následky pasivního kouření 1 500 až 3 000 lidí. Alarmující jsou pak statistiky o kouření dětí a mladistvých. Například dvě třetiny šestnáctiletých studentů někdy v životě kouřily cigarety a 16,4 % těchto mladých lidí kouří dokonce denně,“ vysvětluje nutnost legislativní změny náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

Jak to je se zákazy kouření po 30. květnu 2017?

Kouření je zakázáno:

 • ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v dopravním prostředku veřejné dopravy,
 • ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
 • ve škole a školském zařízení,
 • v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
 • v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
 • ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
 • ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
 • ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
 • v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

Navíc obce budou moci obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření (a používání elektronických cigaret) na veřejných prostranstvích v blízkosti škol atd.

Co elektronické cigarety?

Užívání elektronických cigaret je zakázáno všude tam, kde zákon zakazuje kouření, výjimkou jsou provozovny stravovacích služeb (např. bary, restaurace, kavárny). Nicméně provozovateli zákon nebrání ve své provozovně používání elektronických cigaret zakázat. Další výjimkou jsou i zoologické zahrady.

Co se rozumí „vnitřním prostorem“?

Pro účely zákona č. 65/2017 Sb. se jím rozumí vnitřní prostor stavby podle § 2 odst. 3 stavebního zákona, s výjimkou dočasných staveb.

Co předzahrádky a zahrádky restauračních zařízení?

Kouření ve vnějších prostorech provozoven stravovacích služeb (tedy „zahrádky“, „předzahrádky“ apod., které nenaplňují definici vnitřního prostoru) nový zákon nikterak nereguluje. Je však možné, aby si provozovatel zákaz kouření v těchto vnějších prostorech stanovil rovněž.

Týkají se změny i alkoholu?

Zákon podobně jako jeho „předchůdce“ (zákon č. 379/2005 Sb.) stanoví, kde je možné prodávat a podávat alkoholické nápoje. Dále také stanoví upřesňující podmínky tohoto prodeje a podávání. Nově již např. nebude možné prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejního automatu. Novinkou je také povinnost uložená prodejci alkoholických nápojů, který musí vyzvat osobu mladší 18 let, jež je zjevně pod vlivem alkoholu, k opuštění místa prodeje alkoholických nápojů. Nicméně v oblasti týkající se prodeje a podávání alkoholických nápojů s novým zákonem nedochází k tak významným změnám jako v oblasti výše uvedené.

Kde nalézt více informací?

Další otázky a odpovědi týkající se nového protikuřáckého zákona včetně případných sankcí za jeho nedodržení najdete zde.

Pokud se rozhodnete s kouřením přestat, získáte mnoho užitečných informací na www.koureni-zabiji.cz.