Road-show


Protikuřácká road-show

Informační kampaň Poslední típnutí v průběhu podzimu vyjede i do krajů. Právě na září totiž připadá termín aplikace některých vybraných ustanovení zákona. Proto nahlížíme na tento měsíc jako na další důležitý termín pro podporu pochopení a pozitivního vnímání zákona. O které ustanovení se konkrétně jedná? § 42 Přechodná ustanovení: (1) Prodejci nebo jiní provozovatelé jsou povinni přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným tímto zákonem do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

„Rádi bychom, společně s odborníky na závislosti, informovali veřejnost napříč Českou republikou o negativních dopadech kouření a o tom, jakým způsobem pomáhá tuto situaci řešit nový tzv. protikuřácký zákon nebo kde ve svých regionech naleznou pomoc s odvykáním kouření či pomoc při nadměrné konzumaci alkoholu. Chceme lidem vysvětlovat, že si nemají ničit vlastní zdraví a že jsou tu organizace a odborníci, kteří jim pomohou ve správném rozhodnutí přestat kouřit nebo pít alkohol,“ dodává ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.Ostrava 6. 9. 2017

Datum: středa 6. září 2017
Čas: 13:00 – 16:00
Místo: Masarykovo náměstí, Ostrava

Hosté:
Eva Gottvaldová, náměstkyně ministra zdravotnictví, Hlavní hygienička ČR
Lenka Kostelecká, Odbor zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví
Roman Letošník, vedoucí Oddělení hygieny výživy KHS Moravskoslezského kraje
Anna Pasterna, odborná pracovnice Oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky KHS Moravskoslezského kraje
Petra Lisníková, Státní zdravotní ústav, pracoviště Karviná
Jana Kubalová, Státní zdravotní ústav, pracoviště Karviná


Co se na akci dozvíte:
• Jaké změny tzv. protikuřácký zákon přinesl
• Co na něj říkají obyvatelé Moravskoslezského kraje
• Jaké změny v souvislosti s novým zákonem zmapovali krajští hygienici
• Proč a jak přestat kouřit
• Kde najít odbornou pomoc, když se s kouřením rozhodnete skoncovat

Akcí budou provázet Eva Šimčíková a Richard Šíma.
Na akci budou mít občané příležitost získat informace o nové právní úpravě, zdravotních dopadech kouření či zkonzultovat svoji zdravotní situaci s odborníky.

Fotogalerie z akce:
Galerie

Brno 7. 9. 2017

Datum: čtvrtek 7. září 2017
Čas: 13:00 – 16:00
Místo: Moravské náměstí, Brno (u sochy Jošta)

Hosté:
Lenka Teska Arnoštová, náměstkyně ministra zdravotnictví
Lenka Kostelecká, Odbor zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví
Jarmila Vedralová, Odbor zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví
Milan Šles, Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání KHS Jihomoravského kraje
Michaela Trnková, Státní zdravotní ústav, pracoviště Brno
Stanislava Potrepčiaková, Centrum pro závislé na tabáku, FN Brno
Mária Skladaná, Nemocnice Milosrdných bratří, Brno

Co se na akci dozvíte:
• Jaké změny tzv. protikuřácký zákon přinesl
• Co na něj říkají obyvatelé Jihomoravského kraje
• Jaké změny v souvislosti s novým zákonem zmapovali krajští hygienici
• Proč a jak přestat kouřit
• Kde najít odbornou pomoc, když se s kouřením rozhodnete skoncovat

Akcí budou provázet Ondra Urban z rádia Evropa 2.
Na akci budou mít občané příležitost získat informace o nové právní úpravě, zdravotních dopadech kouření či zkonzultovat svoji zdravotní situaci s odborníky.

Fotogalerie z akce:
Galerie

Hradec Králové 13. 9. 2017

Datum: středa 13. září 2017
Čas: 13:00 – 16:00
Místo: Velké Náměstí, Hradec Králové

Hosté:
Jaroslav Malý, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Lenka Kostelecká, Odbor zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví
Blanka Pelantová, Centrum pro závislé na tabáku při Fakultní nemocnici Hradec Králové

Co se na akci dozvíte:
• Jaké změny tzv. protikuřácký zákon přinesl
• Co na něj říkají obyvatelé Královehradeckého kraje
• Proč a jak přestat kouřit
• Kde najít odbornou pomoc, když se s kouřením rozhodnete skoncovat

Akcí bude provázet Jakub Kotek, moderátor TV ÓČKO.

Fotogalerie z akce:
Galerie

Liberec 20. 9. 2017

Datum: středa 20. září 2017
Čas: 13:00 – 16:00
Místo: roh náměstí Dr. E. Beneše a ulice 5. května (před OC Plaza)

Hosté:
Vladimír Valenta, ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Hlavní hygienik ČR v letech 2012-2016 (přítomen od 14:00 do 14:45)
Ivana Kučerová, Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (přítomna od 14:00 do 14:45)
Milada Šípková, Centrum pro závislé na tabáku při plicním oddělení Krajské nemocnice Liberec
Daniela Jansiková, Státní zdravotní ústav, Centrum podpory veřejného zdraví dislokované pracoviště Liberec
Jana Hauzerová, krajská protidrogová koordinátorka
Lenka Kostelecká, Odbor zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví

Co se na akci dozvíte:
• Jaké změny tzv. protikuřácký zákon přinesl
• Co na něj říkají obyvatelé Libereckého kraje
• Jaké změny v souvislosti s novým zákonem zmapovali krajští hygienici
• Proč a jak přestat kouřit
• Kde najít odbornou pomoc, když se s kouřením rozhodnete skoncovat

Akcí budou provázet moderator Martin Kraus.

Na akci budou mít občané příležitost získat informace o nové právní úpravě, zdravotních dopadech kouření či zkonzultovat svoji zdravotní situaci s odborníky.

Fotogalerie z akce:
Galerie

Plzeň 27. 9. 2017

Datum: středa 27. září 2017
Čas: 13:00 – 16:00
Místo: Obchodní centrum Plzeň (Rokycanská 1424/128)

Hosté:
Lenka Kostelecká, Odbor zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví
Petra Richterová, Státní zdravotní ústav, Regionální pracoviště podpory zdraví v Plzni
Lenka Luhanová, Státní zdravotní ústav, Regionální pracoviště podpory zdraví v Plzni
Štěpánka Břízová, centrum pro závislé na tabáku při Fakultní nemocnici Plzeň
Miroslava Šteklová, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Jana Hejdová, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Co se na akci dozvíte:
• Jaké změny tzv. protikuřácký zákon přinesl
• Co na něj říkají obyvatelé Plzeňského kraje
• Jaké změny v souvislosti s novým zákonem zmapovali krajští hygienici
• Proč a jak přestat kouřit
• Kde najít odbornou pomoc, když se s kouřením rozhodnete skoncovat

Akcí budou provázet Eva Šimčíková a Richard Šíma.
Na akci budou mít občané příležitost získat informace o nové právní úpravě, zdravotních dopadech kouření či zkonzultovat svoji zdravotní situaci s odborníky.

Fotogalerie z akce:
Galerie

České Budějovice 4. 10. 2017

Datum: středa 4. října 2017
Čas: 13:00 – 16:00
Místo: Náměstí Přemysla Otakara II

Hosté:
Dagmar Smitková, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Milena Kambová, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Vladislava Salajková, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Lenka Kostelecká, Odbor zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví

Co se na akci dozvíte:
• Jaké změny tzv. protikuřácký zákon přinesl
• Co na něj říkají obyvatelé Jihočeského kraje
• Jaké změny v souvislosti s novým zákonem zmapovali krajští hygienici
• Kde najít odbornou pomoc, když se s kouřením rozhodnete skoncovat

Akcí budou provázet moderátor rádia Evropa 2 Ondra Urban.

Na akci budou mít občané příležitost získat informace o nové právní úpravě, zdravotních dopadech kouření či zkonzultovat svoji zdravotní situaci s odborníky.

Fotogalerie z akce:
Galerie

Hledáte více informací, jak přestat kouřit?

Pokud se rozhodujete s kouřením rovnou přestat, doporučujeme kliknout na webové stránky www.koureni-zabiji.cz spravované Úřadem vlády ČR, kde najdete nejenom tipy, jak na to, ale také v případě potřeby kontakty na odbornou pomoc včetně linky pro odvykání kouření.